Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
BİZDEN HABERLER
15-16 Nisan 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenli...
11 Aralık 2014 tarihinde Bafra İsmail Ahıskalı Mesle...
15-16 Kasım tarihlerinde 3 oturum yapılarak Bafra ...
Proje durumunun ve planlamasının yapıldığı Ekim Ayı ...
30 Ekim Tarihinde Bafra Öğretmenevinde Mesleki ve Te...
Tüm haberler...
DUYURULAR
SOSYAL MEDYADA BİZ
    
Hedef

Projemizin Genel Hedefi:

Sektör temsilcileriyle işbirliği yapılarak, mesleki eğitim müfredatındaki MEGEP Modülleri ve MYK da belirlenen standartlar gözden geçirilerek sektörde kullanılan gelişmiş teknolojiye uyumlu tekniklerle karşılaştırılması, geliştirilen yeni tekniklerin uygulamalı anlatıldığı e-öğrenme materyallerinin hazırlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin arttırılmasıdır.

Projemizin Özel Hedefleri:

• TR 83 Bölgesinde başta Bafra olmak üzere, diğer mesleki eğitim okullarındaki en yoğun öğrencisi bulunan 8 meslek alanından öğretmenler, usta öğreticiler ve sektör temsilcileriyle birlikte komisyonlar oluşturarak MEGEP modülleri, MYK da belirlenen standartları ve sektörde kullanılan teknik ve teknolojiye uyumlu işitme engellilerinde kullanabileceği içeriklerde e-öğrenme materyalleri hazırlamak,
• e-materyal araçlarıyla öğrenim ortamlarını zenginleştirerek kullanımını yaygınlaştırmak,
• Sosyal ortaklar, mesleki ve teknik okullar ile özel sektör arasında teknik bilgi alışverişi ve birlik beraberliği sağlamak,
• Sektörün beklentilerine yönelik yapılan mesleki eğitim ile mezun öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak,
• Uzaktan eğitim yoluyla daha önce mezun olan öğrencilerin kendilerini geliştirerek hayat boyu öğrenmesine katkı sağlamak,
• Projemizle eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulması ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı sağlanarak eğitim- istihdam ilişkisini güçlendirmektir.

Hedef Gruplar

Samsun’da bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğretmenler, usta öğreticiler ve bu okullarda okuyan öğrenciler ile yeni mezun olan ve daha önce mezun olan öğrenciler, özel sektördeki usta öğreticiler, ustalar, kalfalar, çıraklar ve çalışanlar, hayat boyu öğrenmeye ilgi duyanlar, özellikle duyma engelli bireyler, öğrenciler.

Bu yayin Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkisiyla hazirlanmistir. Bu yayinin içeriginden yalnizca Bafra Ismail Ahiskali Mesleki Egitim Merkezi sorumludur ve bu içerik hiç bir sekilde Avrupa Birligi veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüs ve tutumunu yansitmamaktadir.
© 2014 - ustasiyiz.biz.tr - Mesleki ve Teknik Eğitim için e-Materyal Hazırlama Projesi